Salotek Oy

Salotek Consulting Oy mahdollistaa tuotteenne markkinoilletulon. Esiselvityksen avulla löydetään vaatimukset, jotka teidän tuotteenne tulee täyttää. Tilaa esiselvitys, niin kartoitamme tuotteenne markkinoilletulovaatimukset.

Salotek Oy

Hyvän suunnitelman avulla tuote saadaan budjetoidusti markkinoille, jolloin henkilöstöresursseissa ja kustannuksissa syntyy säästöä. Ota yhteyttä, niin kartoitetaan teidän tarpeenne.

Salotek Oy

Salotek Consulting Oy mahdollistaa yrityksenne keskittymisen ydinosaamiseeenne. Läpivienti tähtää siihen, että tuote on vaatimusten mukainen markkinoille. Ota yhteyttä, niin kartoitetaan teidän tarpeenne.

Salotek Consulting Oy

Salotek Consulting Oy on perustettu 2013. Salotek Consulting Oy:n ydinosaamista on selvittää tuotteiden vaatimukset ja mahdollistaa näin niiden nopea markkinoille pääsy. Salotekin palvelun todellinen tulos syntyy siitä, kun tuote saadaan budjetoidusti markkinoille. Asiakasyritys säästää kustannuksissa ja henkilöresursseissa.

Ennen Salotek Consulting Oy:n perustamista on osaaminen saatu pitkäaikaisen kokemuksen avulla kansainvälisten yhtiöiden tuotekehityksessä,  suunnittelussa ja hyväksynnöissä sekä yhden maailman suurimmasta Hyväksyntä-, Testaus- ja Sertifiointilaitoksen palveluksessa. Tietämystä on myös saatu mitä moninaisten tuotteiden hyväksynnän mukana. Salotek Consulting Oy:ltä löytyy viimeisin tieto hyväksyntäprosesseista sekä viranomaismääräyksistä.

Tutustu myös asiakkaisiimme, joita Salotek on auttanut menestymään.

Palvelumme

Esiselvitys

Selvitys, mitä vaatimuksia teidän tuotteenne tulee täyttää.

Suunnitelma

Suunnitelmassa arvioidaan kustannukset ja määritellään projektin toteutus.

Läpivienti

Roadmapin toteuttaminen ja läpivienti.

Tuotekehityksessä ja tuotteen markkinoinnissa on huomioitava erilaiset kansalliset määräykset ja EU-direktiivit. Tuotteiden tulee täyttää aina tietyt kriteerit, joilla tähdätään mm. tuoteturvallisuuteen. Jos tuote on määritelty myytäväksi EU-alueiden ulkopuolelle, niin silloin tulevat kyseeksi sertifioinnit, esimerkiksi UL, ETL, CSA, CCC. Jos tuot tuotteita EU-alueelle, niin silloin tulee kyseeseen CE-merkintä sisältäen vaatimukset mm. RoHS-, REACH- ja SKIP -asiat.

Salotek Consulting Oy on asiantuntijayritys, joka auttaa tuotekehittelijöitä, maahantuojia ja markkinoijia täyttämään lakisääteiset velvoitteet, mitä tulee vaatimustenmukaisuuteen. Salotek Consulsting Oy auttaa teitä vaatimustenmukaisuuden todentamisessa niin, että saatte kaikki tarvittavat luvat tai sertifikaatit tuotteillenne. Vaatimustenmäärittely kannattaa toteuttaa jo tuotekehityksen alkuvaiheessa, jotta säästytään tarpeettomalta uudelleen kehittelyltä – Vaatimuksia tulee muutoin tuotekehityksen loppumetreillä.

Salotek Consulting Oy auttaa teitä tuottamaan myös tarvittavan lakisääteisen dokumentaation, kuten asennus, huolto ja käyttöohjeet. Hyödynnämme tarvittavia kontakteja hyväksymis- ja testauslaitoksiin – osaamme kommunikoida viranomaisten kanssa tarvittavat asiat siten, kuin näistä asioista tulee dialogia käydä.

Taloudellinen investointi meidän palveluihin pysyy maltillisena – pienyrityksenä pystymme tarjoamaan palveluita huomattavasti edullisemmin mitä kilpailijat kulurakententeestamme johtuen. Avullamme säästätte työaikaa ja teidän ei tarvitse hankkia omaa osaamista, kun annatte meidän hoitaa tämän työn – me teemme, mitä me osaamme ja te saatte keskittyä siihen mitä te osaatte! Ota yhteyttä, niin käydään läpi teidän tuotteenne markkinoilletulon mahdollistaminen!